logo

OFERTA

W ramach swojej działalności oferujemy:

 • budowę elektroenergetycznych linii kablowych średniego i niskiego napięcia
 • budowę elektroenergetycznych linii napowietrznych średniego i niskiego napięcia
 • budowę stacji transformatorowych kontenerowych i słupowych
 • budowę linii oświetlenia zewnętrznego i drogowego
 • budowę sygnalizacji świetlnych
 • inne roboty elektroenergetyczne
 • wykonywanie przecisków o średnicy do 160mm
 • wykonywanie robót ziemnych minikoparką
 • usługi z wykorzystaniem sprężarki spalinowej przewoźnej
 • dostawy materiałów elektrycznych na potrzeby inwestycji
 • nadzór inwestorski w zakresie robót elektroenergetycznych
 • pomiary elektroenergetyczne
 • projektowanie w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych