logo

Firma "TUVEX" istnieje od 1996 roku. Zajmujemy się budową linii elektroenergetycznych NN i SN, stacji transformatorowych, linii oświetlenia ulicznego, oraz sygnalizacji świetlnych. Wykonujemy instalacje elektryczne różnego typu, oraz projekty w zakresie sieci i instalacji elektroenergetycznych. Prowadzimy nadzory w zakresie robót elektroenergetycznych. W roku 2012 dzięki dotacji unijnej poszerzyliśmy zakres usług o możliwość wykonywania przepustów dla kabli i rur metodą bezwykopową - przeciskiem.  Poniżej informacja o projekcie.               Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TUVEX” Grzegorz Fałek                                                                                         Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego   W okresie od 01.04.2012 do 30.12.2012 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TUVEX” Grzegorz Fałek zrealizowało projekt pod nazwą: Dywersyfikacja usług budowlanych szansą rozwoju firmy Tuvex       W wyniku realizacji projektu uruchomiono nową usługę - wykonywanie instalacji podziemnych metodą przeciskową oraz utworzono 2 nowe stanowiska pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa